mis xv en español capitulos completos naserte si dvakrát dar pre svadobných hostí > lenovo thinkpad vypnutí touchpadu Reklamačný poriadok

božični koncert celje 2014 Reklamačný poriadok

najrýchlejšie recepty Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia článku č.8 „Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)"  Obchodných podmienok pre zásielkový predaj /stierače bosch eco/na velikosti nezáleží film .

Povinnosť kupujúceho pri prevzatí tovaru od dopravcu


Kupujúci je oprávnený pri prevzatí zásielku prezrieť a v prípade zistenia zjavného poškodenia povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu je povinný toto poškodenie alebo stratu reklamovať ihneď pri preberaní u kuriéra dopravnej spoločnosti. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný reklamačný zápis. Dopravca je povinný takýto zápis spísať. Kupujúci je povinný umožniť dopravcovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi dopravcu.

ako vyplniť daňové priznanie 2016 typ a Reklamácie neúplnosti zásielky alebo mechanické poškodenie tovaru

Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí kupujúcim zjavná, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu vznik škody bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky na e-mail mražené hranolky v horkovzdušné troubě alebo telefonicky v pracovné dni na půjčovna kostýmů brno cejl bláznivé podnikatelské nápady 0948 633 595, top recepty perníčky hned měkké posłowie platformy obywatelskiej viii kadencji 0948 633 596. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

výsledky voleb chomutov 2014 Zodpovednosť za vady predaného tovaru

Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka, je povinný kupujúci reklamovať písomne na e-mail výročie vzťahu basen najneskôr posledný deň záručnej doby. Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného  tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

případy 1. oddělení tělo Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na nápravu a to:

  • náhradným dodaním tovaru 
  • primeraným znížením kúpnej ceny
  • odstúpením od zmluvy 

cena lístku na lomnický štít semišové čižmy na jar Postup pri uplatňovaní reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie Vás prosíme, v záujme rýchleho vybavenia, dodržiavať terence mckenna pdf español nasledovný postup:

1. Kontaktujte nás e-mailom na kostolany pod tribečom kostolodpojenie od centrálneho zdroja tepla   alebo telefonicky v pracovné dni naexorcistas catolicos en españa   podkłady muzyczne kolęd i pastorałek chomikuj la musica deuxième marguerite duras analyse 0948 633 595, pataky attila esküvő ako zistiť heslo na wifi sieť 0948 633 596, kde uvediete nasledovné informácie:

dwg prehliadač zadarmo číslo objednávky (hrubo vyznačené číslo na Vašej objednávke gmach kancelarii prezesa rady ministrów adres  ako napr. PD00020 alebo na vystavenej faktúre),
já volám nashledanou číslo predajného dokladu (číslo faktúry napr. FV091022),
recepty na slaný koláč z lístkového cesta stručný popis závady pneumatiky alebo diskov, prípadne trestné oznámenie sprenevera vzor  fotografiu.

2. Najneskôr do 2 pracovných dní Vám budú zaslané informácie a reklamačný protokol na Váš e-mail alebo oznámené telefonicky o ďalšom postupe a spôsobe vybavovania reklamácie.

3. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu: PNEUDOM s.r.o., Námestie Slobody 1918/1A, 02001 Púchov kupujúceho spolu s presným popisom druhu a označením rozsahu vady, ktorý je potrebné poslať na e-mail šílený max zběsilá cesta cz dabing downloadso záručným listom, resp. kópiou dokladu o zaplatení, ktorý slúži ako záručný list. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Tovar odporúčame poistiť.

4. O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty máte ako spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5. O výsledku reklamácie Vás budeme informovať bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň Vám bude prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou doručená kópia reklamačného protokolu.

© Pneudom 2015
manažérske informačné systémy vsbm 0948 633 595 | 0948 633 596
blachodachówka modułowa budmat venecja kolory